Het Versplinterde Brein.

een andere kijk op ADHD
Tjarda van Straten

Aanbod sessies t.b.v. onderzoeksscriptie

Voor het afronden van mijn vervolgopleiding ben ik op zoek naar cliënten (volwassenen) met de diagnose ADHD, die zich ook herkennen in o.a. de volgende kenmerken: veel talenten en er niet zoveel mee doen vanwege perfectionisme of weinig zelfvertrouwen, hoge intelligentie en toch niet kunnen studeren, hoog sensitief, negatief zelfbeeld, moeite met vriendschappen en/of relaties, donkere humor.

Voor deze sessies Lichaamsgerichte Psychotherapie sta ik onder supervisie van het BodyMind Instituut. Bovenstaande sessies worden online en tegen een sterk gereduceerd tarief aangeboden van €55 per sessie, met een minimum van 7 sessies om mee te nemen in het onderzoek. Deelname aan het onderzoek is anoniem. Ben je nieuwsgierig naar wat je lichaam hierover te zeggen heeft en wat voor effect de IP-methodes (lichaamsgerichte methodes) eventueel kunnen hebben op de symptomen van ADHD, neem dan vrijblijvend contact met me op en dan maken we een online afspraak voor een intake gesprek.

Laat ik duidelijk vooropstellen dat ADHD niet te genezen is of dat symptomen hiervan weg te halen zijn. We gaan tijdens de sessies kijken naar je herstel en herstel gaat over inzicht krijgen in jezelf en leren leven met datgene wat je beperkt om zo een voor jou fijner leven te kunnen leiden.

Zelf kreeg ik de diagnose ADHD in 2011, ik was toen 35 jaar. Vanuit mijn eigen ervaring met Lichaamsgerichte Psychotherapie en de effecten hiervan op mijn kwaliteit van leven, heb ik dit onderwerp voor mijn onderzoeksscriptie gekozen. Graag ga ik me jou op onderzoek uit wat de verschillende IP-methodes (lichaamsgerichte methodes) voor jou kunnen betekenen. Om zo in plaats van erachter te komen wat er allemaal verkeerd of mis aan ons is, juist te gaan ontdekken wie we werkelijk zijn, hoe we in elkaar steken, waar dingen vandaan komen en hoe er wellicht anders mee om te gaan en waar wij zelf voor staan – via de taal van jouw eigen lichaam.

Tijdens de intake kijken we waar je mee worstelt in je leven, waar loop je tegen aan en wat je wens of verlangen is. We kijken dan meteen of dat realistisch en/of haalbaar is. Er is helaas geen kant en klare oplossing en een richtlijn voor hoelang een traject duurt is vooraf niet in te schatten. Om de
(max.) 10 sessies is er een terugblik en wordt het behandelverloop besproken, waarin we samen beslissen of we het traject voortzetten of niet.

Voor deelname aan het onderzoek gaat de cliënt gaat akkoord met de hieronder vermelde voorwaarden:

 • De cliënt is op de hoogte dat de aspirant-therapeut onder supervisie staat van het BodyMind Instituut. Dit houdt in dat casussen anoniem in een team van supervisoren behandeld kunnen worden. Hiervoor dienen voor aanvang 2 formulieren ingevuld te worden, deze zullen na het intakegesprek opgestuurd worden.
 • Voor dit onderzoek heeft de cliënt de commitment om aan minimaal 7 sessies deel te nemen. De cliënt kan in principe na iedere sessie stoppen. Het is echter wenselijk om het traject met een afsluitend gesprek te beëindigen, omdat per direct stoppen problemen kan opleveren met in gang gebrachte processen, die dan niet afgerond kunnen worden.
 • Alle sessies zijn online en duren gemiddeld een uur met een uitloop naar 5 kwartier.
 • De kosten per intake / sessie bedragen €55, wat voldaan dient te worden via paypal, tikkie of per bankoverschrijving.
 • De cliënt wordt gevraagd van iedere sessie een verslag te maken, deze wordt aan begin van de volgende sessie besproken. Om de (max.) 10 sessies is er een terugblik en wordt het behandelverloop besproken. Bij beëindiging van de behandeling wordt de cliënt gevraagd een eindverslag te schrijven.
 • Afspraken die gemaakt zijn, zowel mondeling als schriftelijk, zijn bindend. Een afspraak kan telefonisch tot 24 uur van tevoren met een belangrijke reden afgezegd worden. Anders kan het volle tarief in rekening gebracht worden.
 • Tijdens de behandeling geldt de “stop”-code, d.w.z. alle handelingen worden meteen gestaakt als de therapeut of de cliënt “stop” zegt.
 • De praktijk is niet verantwoordelijk voor enige schade, zowel psychisch, fysiek als materieel, direct of indirect. De cliënt kan geen aanspraak maken op enige andere vorm van vergoeding.
 • De praktijk kan ten alle tijden de behandeling weigeren, opschorten of afbreken met opgave van redenen. Er kan doorverwezen worden naar andere coaches en/of therapeuten. Als de cliënt een andere therapie of coachingstraject begint tijdens de behandeling meldt hij/zij dit.
 • Alle informatie wordt zeer vertrouwelijk behandeld. De cliënt is geïnformeerd over de privacy voorwaarden van de praktijk.
 • Tijdens het gehele traject wordt de cliënt geacht geen drugs, overmatig alcohol of andere verslavende middelen te nemen omdat het een schadelijke invloed op de psychische processen kan hebben.